Kterak v erbu Princů waleských rudého draka tři pštrosí péra vystřídala.

07.03.2017

Waleský drak - erb Pendragonův
Waleský drak - erb Pendragonův
funerální štít Černého prince
funerální štít Černého prince

Erbovní pověst k tomu praví, že se tak stalo po bitvě u Kresčaku, z níž si Princ z Walesu, tak řečený Černý princ, spíše z piety a úcty, než jako trofej, přivezl chochol z přílby padlého krále českého, Jana Lucemburského, známého již tehdy v Anglii jako John the Blind, tedy Jan Slepý, a z úcty k tomuto obávanému soku si jeho chochol dal do erbu, spolu s heslem, jenž je také připisováno Lucemburkovi, tedy slavné "Ich Dien!" - "Sloužím!". A od těch dob všichni Princové z Walesu tato tři péra přepásaná i s heslem ve znaku mají a jej užívají.

Ich dien - Sloužím!
Ich dien - Sloužím!
Černý princ nad padlým Janem Lucemburským
Černý princ nad padlým Janem Lucemburským

Však skutečnost bude nejspíš trochu jiná. Zdá se, že v případě této pověsti se stalo přání otcem myšlenky. Na původním černém štítu jsou stříbrná pera zobrazena jednotlivě, dokonce i s toulci k připevnění k přílbě. Až později byla pera přepásána zlatou korunou, aby více připomínala francouzské lilie, které se právě za vlády Edvarda III. staly součástí velkého erbu Anglického, na znamení jeho nároků na trůn francouzský. Ta tři péra se dokonce občas objevila i na velkém erbu, ale já tuto verzi ve své sbírce nemám.

A la derecha Eduardo, el príncipe de Gales (también nombrado Eduardo Woodstock o Príncipe Negro)       Černý princ, jako nositel Podvazkového řádu
A la derecha Eduardo, el príncipe de Gales (también nombrado Eduardo Woodstock o Príncipe Negro) Černý princ, jako nositel Podvazkového řádu

Jenže mé pochybnosti o této legendě pramení z faktu, že Jan Lucemburský chochol nikdy nenosil. Vždy měl na helmu černá křídla a pokrývadla posetá zlatými lipovými listy. Pravda, ta křídla nosil někdy horizontálně, jindy zas vertikálně, ale že by do své poslední bitvy nastoupil s jiným klenotem je velice nepravděpodobné.

Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
Přilba a štít Jana Lucemburského
Přilba a štít Jana Lucemburského
Přilba Jana Lucemburského
Přilba Jana Lucemburského


V příloze tu přikládám několik vyobrazení Jana Lucemburského v plné zbroji a dvě mé přilby, obě pochpitelně vyrobené podle dobových materiálů, ve kterých jsem já v roli Lucemburkově jezdíval a několik obrázků k danému tématu.

                                         Oldřich z Dehnic Haberle