Den svatého Rufa

06.11.2017


Svatý Rufus býval římským konzulem a měl pocházet z Raveny. Když uvěřil v Krista, stal se biskupem v Kapaui, na území italské Kampánie. Tam byl posléze, za vlády císaře Nerona, za svou víru sťat a stal se tak mučedníkem.

Více se o něm nedozvíte ani v životopisech svatých a zdálo by se, že tento takřka bezvýznamný svatý nemá vůbec žádný vztah ani k České zemi, ani k národu, a přeci se den, kdy si jej církevní kalendáře připomínají, do českých letopisů zapsal písmem nesmazatelným, ba dá se říci, že tragickým.

Ten den udály s v rozmezí pouhých osm a šedesáti let dvě ukrutné bitvy, v nichž padli dva rekové, jakým není nejen mezi českými panovníky rovno. Tomu prvnímu přezdívali Král železný a zlatý, nebo Český Achilles a o tom druhém se zas tradovalo, že bez něj a bez pomoci Boží nižádného vítězství dosíci v světě nelze.

A přece oba slavně skonali v onen nešťastný den svatého Rufa.

.

Přemysl Otakar II. král český, markrabě moravský, vévoda rakouský, korutanský a štýrský a markrabí kraňský.


.