Svatý Rufus býval římským konzulem a měl pocházet z Raveny. Když uvěřil v Krista, stal se biskupem v Kapaui, na území italské Kampánie. Tam byl posléze, za vlády císaře Nerona, za svou víru sťat a stal se tak mučedníkem.

Vlk obecný, Canis lupus, jediné zvíře, které se k člověku přidružilo z vlastní vůle a zcela dobrovolně. Zvíře přírodními národy zbožněné a uctívané, avšak křesťany nezaslouženě zatracené a proklínané. A ještě dodnes ne úplně všemi omilostněné.

Erbovní pověst k tomu praví, že se tak stalo po bitvě u Kresčaku, z níž si Princ z Walesu, tak řečený Černý princ, spíše z piety a úcty, než jako trofej, přivezl chochol z přílby padlého krále českého, Jana Lucemburského, známého již tehdy v Anglii jako John the Blind, tedy Jan Slepý, a z úcty k tomuto obávanému soku si...

por ten již vedu drahně let. Snad již od toho dne, kdy jsem prvně hnal oře svého do okolu. Však želbohu nejspíš marně. Již v tom úplně prvním pramínku, z něhož jsem čerpal základní vědomosti potřebné k naší činnosti, jsem totiž objevil nelogičnost, kterou jsem od počátku považoval za pouhý omyl. Jenže čím více jsem otvíral pramenů, ty...

Tedy záhada, která vznikla jen díky mé nepozornosti a snad i v tomto případě momentálním záchvatem u mne nevídané povrchnosti. Ve svém posledním projektu se pokouším dramaticky zpracovat osud Mírové smlouvy všemu křesťanstvu otevřené Jiříka z Poděbrad a zvláště pak s tím spojenou slavnou rytířskou jízdou Jaroslava Lva z Rožmitálu a na Blatné....